Med anledning av COVID-19

Med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset COVID-19 i Sverige har resulterat i att Lindustry har varit tvungna att ställa in den ordinarie verksamheten tills vidare. Vår dans innebär kroppskontakt och därmed tyvärr ökad risk att sprida viruset vidare. Vi tycker det är viktigt att bidra...