Med anledning av COVID-19

Med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset COVID-19 i Sverige har resulterat i att Lindustry har valt att ställa in all dansrelaterad verksamhet under våren 2020. Vår dans innebär kroppskontakt och därmed tyvärr ökad risk att sprida viruset vidare. Vi tycker det är viktigt att bidra till...