Vår  vision

Drömmarna som driver oss framåt Den grundläggande visionen för Lindustry är att föreningen ska vara en aktiv, initiativrik och engagerande del av Norrköpings dansscen. Eftersom det är drömmarna som driver oss framåt målar vi här upp bilden av hur vi önskar att föreningen och swingdansscenen i Norrköping ska utvecklas. Visionen ger oss energi och möjlighet att arbeta engagerat åt samma håll

Glädje, gemenskap och engagemang – Föreningens kärna

Positiv och inkluderade atmosfär

Läs mer

Föreningen har en bra sammanhållning som är välkomnande, uppmuntrande och inkluderar alla. Det är en jämn blandning av människor med olika ålder, kön, etnicitet, sysselsättning och bakgrund. Föreningsmiljön grundas på respekt, lyhördhet och allas lika värde. Man är medlem för att dansa, men även för att bara umgås och ha trevligt. Den positiva och inkluderande atmosfären värnas om av alla, i alla sammanhang.

Många engagerade medlemmar

Läs mer

I föreningen finns många som hjälper till och bidrar till föreningens drift och utveckling, både i stort och smått inom alla föreningens delar. Många hjälper till att sprida dansen och att välkomna nya dansare i föreningen och på dansgolvet.

Dansglädjen genomsyrar allt

Läs mer

Dansglädjen är elden som driver Lindustry framåt och därför är den central i föreningen. Vid såväl socialdanser som kurser och träningar ligger fokus på att alla har roligt med alla på dansgolvet. Här finns inget rätt och fel så länge alla inblandade delar glädjen.

Många drivna dansare

Läs mer

Många dansare på alla nivåer är engagerade i sin egen utveckling inom dansen och uppmuntrar varandra till ”nördighet”. De går kurser, tränar och diskuterar för att bli bättre och ha ännu roligare på dansgolvet med alla. De bidrar även med att ta hem nytt material till scenen och inspirera andra. Nästan alla dansar båda roller och många håller kurser eller prova-på/tasters.

Levande förening som utvecklas

Idéer och engagemang tas tillvara

Läs mer

Lindustry är vad dess medlemmar gör den till. Den energi som finns hos medlemmarna tas tillvara och alla initiativ välkomnas. Alla som är intresserade inkluderas och uppmuntras till att engagera sig med det de vill. Nya idéer är det som håller föreningen levande.

Många prova-på-lektioner som lockar folk

Läs mer

Minst en gång i månaden hålls prova-på i Lindy Hop speciellt riktade mot allmänheten, för att locka nya människor att testa dansen. Ofta hålls dessa i anslutning till en socialdans för att göra det roligare för medlemmar att ta med vänner, kollegor och familj.

Medlemsantal som stadigt växer eller behålls

Läs mer

Det är självklart för alla som är intresserade av swingdans i regionen att vara medlemmar i Lindustry. De vill gå kurser, komma på socialdanser eller bara vara med.

Etablerad Lindy Hop-scen & scen för närbesläktade danser

Lindy Hop-scen som är nationellt etablerad

Läs mer

Norrköpings scen för Lindy Hop är etablerad i Sverige som en bra och stabil swingdansscen. Alla vet att det här finns kurser, regelbundna socialdanser och emellanåt större helgevent. De vet också att vi har en väldigt fin atmosfär där de flesta dansar båda roller och delar dansglädje med alla.

Bra scen för Balboa och Blues samt tillfällen för andra danser

Läs mer

Här finns även en bra scen för Balboa och Blues med regelbundna kurser och socialdanser samt möjlighet till träning. Vid vissa tillfällen finns även kurs, socialdans och träning för andra närbesläktade danser såsom Shag, Boogie Woogie, Autentisk jazz och Stepp.

Två stora drömmar – egna lokaler & swingdansklubb

Egna lokaler för föreningens aktiviteter

Läs mer

En av de stora drömmarna är att Lindustry har egna lokaler för aktiviteter. Självklart är de trivsamma, med inredning som skapar rätt atmosfär, stora trägolv och i ett centralt läge i staden. Här kan föreningen ha bra utrustning för musik och administration samt full frihet att anordna aktiviteter när de vill. Lokalerna passar bra för kurser, träningar, möten, fester, socialdanser och mycket mer.

Etablerad klubb för Lindy Hop i Norrköping

Läs mer

Den andra stora drömmen är att det i Norrköping finns en riktigt bra klubb där man regelbundet kan dansa Lindy Hop. Klubben är ett etablerat uteställe för allmänheten som är lika välbesökt för dans som för att bara umgås eller äta med vänner. Här finns stämningsfull inredning i rätt tidsanda, bra musik från husband eller annat liveband och duktiga DJ. Förutom ett stort dansgolv för Lindy Hop finns mindre dansgolv för andra dansstilar såsom Blues och Balboa. Ofta hålls här inspirerande ”taster” och prova-på.

Massor av möjligheter till bra socialdans

Riktigt bra socialdanser – ofta!

Läs mer

I Norrköping finns många möjligheter att gå på bra socialdanser ofta. Varje vecka arrangeras minst ett tillfälle och därtill finns andra aktörer som erbjuder bra möjligheter till dans. Storlek och plats varierar,men det är alltid inspirerande musik från liveband eller DJ, fin atmosfär och god stämning. Hit kommer man inte bara för att dansa, utan även för att bara umgås och det känns naturligt att ta med vänner, kollegor och familj.

Etablerad Lindy Hop-scen & scen för närbesläktade danser

Temins- och intensivkurser på många nivåer, i flera dansstilar

Läs mer

Kursverksamheten är aktiv och det finns alltid en mängd olika kurser att välja på. Både termins- och intensivkurser finns på många olika nivåer, från grund till avancerad, samt i såväl Lindy Hop som flera andra närbesläktade dansstilar. Kurserna hålls på olika veckodagar och vid varierande tider, samt ibland även speciellt inriktade till vissa målgrupper såsom ungdomar och seniorer.

Många inspirerande mindre dansworkshopar Flera gånger i månaden hålls olika typer av mindre workshopar eller ”tasters” inom teman som varierar från specifik dansteknik på olika nivåer till fokus på enbart inspiration och dansglädje.

Gott om möjligheter till träning

Läs mer

Varje vecka finns gott om möjligheter till att träna på sin dans, både enskilt och i par. Regelbundet finns kursledare på plats som kan ge tips och inspiration.

Hög standard och många duktiga kursledare

Läs mer

Alla Lindustrys kurser är populära eftersom de alltid håller hög standard på innehåll, pedagogik och atmosfär. Inom föreningen finns många duktiga kursledare som lägger stort värde vid engagemang, pedagogik och dansglädje.

Flera större helgevent varje år

Större helgworkshop med kurser och socialdanser

Läs mer

Minst en gång per år arrangeras en större helgworkshop med fokus på att ge ny inspiration i dansen. På dagarna hålls kurs med välrenommerade lärarpar och på kvällarna bra socialdanser till liveband.

Vintagefestival

Läs mer

Varje år arrangeras även en Vintagefestival i samarbete med andra aktörer i regionen som fokuserar på swingerans dans, musik och kultur. Festivalen innehåller allt ifrån workshopar och spelningar till marknad inom ämnen såsom dans, musik, kläder, hår, accessoarer, mat och film.

Lindy Hop Exchange

Läs mer

Årligen arrangeras ett större helgevent med fokus på det sociala – en exchange. Hit kommer dansare från många olika platser för att umgås med andra dansare och se Norrköping med omnejd. Dagarna bjuder på olika typer av sociala aktiviteter och kvällarna på bra socialdanser till liveband.

Inspirerande uppvisningar och tävlingar

Uppvisningar, jams och tävlingar med fokus på dansglädje och inspiration

Läs mer

På socialdanserna förekommer ofta olika typer av jam, uppvisningar, ”battles” och tävlingar som inspirerar och fungerar som en drivkraft för dansens och dansarnas utveckling. Vid dessa ligger fokus på dansglädje och lekfullhet, med syftet att bidra till en livfull dansscen där dansare har möjlighet att utmana sig själva och få utlopp för sin kreativitet. Tillfällena är till för alla nivåer och flera olika dansstilar, i form av koreografier eller improvisation såväl i par som solo.

Lindustrys egen uppvisningsgrupp

Läs mer

En officiell uppvisningsgrupp finns som kan representera föreningen, sprida dansglädje och informera om dansen i olika sammanhang, t.ex. på större event på företag och inom kommunen. Inom föreningen finns även andra uppvisningsgrupper på olika nivåer som kan uppträda och inspirera vid olika tillfällen.

Vintagefokuserade aktiviteter & sociala träffar

Vintage-workshopar och aktiviteter med fokus på swingeran

Läs mer

Regelbundet arrangeras olika typer av workshopar och aktiviteter som fokuserar på swingerans musik och kultur. Fokus kan vara allt ifrån kläder och styling till filmkvällar och konserter.

Träffa vänner utanför dansen

Läs mer

Många aktiviteter finns även som fokuserar på att umgås utanför dansen för att lära känna varandra bättre och ha roligt tillsammans. Några exempel är after work, middagar och utflykter.

En scen där musikintresserade trivs

Etablerat husband med duktiga musiker

Läs mer

Lindustry har ett eget husband som drar folk till socialdanser och är etablerat utanför den egna scenen. Bandets duktiga musiker kör även jam tillsammans med andra mindre rutinerade talanger inom föreningen.

Uppskattad scen bland musiker och band

Läs mer

Bra kontakt och gott samarbete finns med många musiker och band i Sverige som spelar musik lämplig för föreningens syften. Norrköpings swingdansscen är etablerad bland musiker som ett väldigt uppskattat ställe att spela på.

Många engagerad DJ’s

Läs mer

Många musikintresserade medlemmar gör att uppgiften som DJ på olika event är populär. Bra utrustning finns att tillgå och de intresserade träffas regelbundet för att inspirera varandra och lära andra knepen bakom att förgylla en socialdans med rätt musik.

Bra samarbeten inom regionen & väl etablerade kontakter

En samlad scen för swingdans i regionen

Läs mer

Samarbetet är tätt mellan arrangörerna inom swingdans i Norrköping och närliggande städer. Planeringen av event stäms kontinuerligt av och några tillfällen per år samarrangeras. Det är en samlad swingdansscen i regionen där de olika städernas aktiviteter berikar varandra.

Bra kontakt med andra swingdansscener inom och utanför Sverige

Läs mer

Kontakten med andra swingdasscener i Sverige är bra och ett fint utbyte finns där scenerna stöttar varandra. Utbyte finns även med flera swingdansscener utanför Sverige.

Samarbeten med andra aktörer inom dans-, musik- och kulturscenen

Läs mer

Samarbetet är även bra med andra typer av föreningar och aktörer inom dans-, musik- och kulturscenen i regionen. Regelbundet samarrangeras event med bl.a. föreningar för andra dansstilar, uteställen, konsertarrangörer och studieförbund.

En förening som syns samt har snygg och tydlig information

Uppvisningar, prova-på:er & deltagande i kulturevenemang

Läs mer

Lindustry syns ofta på allmänna platser och deltar aktivt i olika dans-, musik- och kulturevenemang som sker i regionen. Exempelvis genomförs uppvisningar, socialdanser, prova-på-lektioner och flash mobs regelbundet med fokus på allmänheten, olika målgrupper, företag, skolor, etc.

Tydlig och fin grafisk profil

Läs mer

Lindustry har en tydlig och fin grafisk profil som ger föreningen en seriös och igenkännbar karaktär. Det finns en snygg logga och ett sammanhållet användande av färger, typsnitt och grafiska element. Föreningen har en mängd olika merchandiseprodukter som tack vare sin stil är populära även utanför den egna scenen, t.ex. tygkassar, skopåsar, t-shirtar och klistermärken.

Ofta omskrivna i tidningar och andra medier

Läs mer

Regelbundet skrivs eller görs reportage om föreningen och våra event i tidningar och andra medier.

Aktiva på sociala medier & bra hemsida

Läs mer

På sociala medier och hemsidan syns det tydligt att föreningen är aktiv, seriös och har en fin atmosfär. Det är lätt att få kontakt med föreningsaktiva och att hitta bra information om alla aktiviteter.

Duktiga föreningsfotografer

Läs mer

Flera duktiga fotografer turas om att föreviga de olika event och aktiviteter som föreningen arrangerar. De fina bilderna bidrar till att sprida glädje och visa Lindustrys aktiva, seriösa och fina atmosfär för andra.

Utåtriktade drömmar – utomhusdansbana och swingdansbutik

Bra utomhusdansbana i centrala Norrköping

Läs mer

I Norrköping finns en fin utomhusdansbana med tak och stort trägolv som är centralt belägen i en grönskande miljö med plats för vistelse intill. Dansbanan nyttjas frekvent av olika föreningar och för andra evenemang samt sprider både gläjde och aktivitet till Norrköpings invånare.

Swingdansbutik i Norrköping

Läs mer

En butik finns i Norrköping med fokus på swingeran och swingdans. Här finns kläder, accessoarer, skor, dansskor, musik, tidningar och mycket mer.

Hitta rätt!

Vi har samarbete med Norrköpings kommun vilket innebär att vi får använda deras fina lokaler på Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping.