Föreningen

Lindustry – swingdansföreningen i Norrköping är en ideell dansförening med säte i Norrköping.  Föreningens huvudsakliga syfte är att främja dans, främst inriktat på swingdans och andra närbesläktade danser. Vi arbetar även för en öppen, social och kreativ dansmiljö samt för att främja den musik och kultur som förknippas med swingeran.

Lindustry bildades i mars 2014…

…när ett fåtal aktiva Lindy Hop dansare i Norrköping hade saknat en förening och dansscen på hemmaplan länge nog. Tack vare ett antal eldsjälar inom dansen kunde den första grundkursen i Lindy Hop hållas under hösten 2013. Kurserna blev snabbt populära och antalet lokala swingdansare ökade i snabbt tempo.

Föreningens fokus låg på att anordna socialdanser i Norrköping och etablera Lindy Hop som en del av stadens dansscen. Mycket arbete lades även ner på att bygga upp en stabil och initiativrik förening från grunden.  Antalet medlemmar har ökat kraftigt sedan starten, från ca 7 medlemmar till över 200 medlemmar idag!

Styrelsen

Lindustrys styrelse är förtroendevald. Val av styrelse sker årligen vid föreningens årsmöte som brukar hållas i början på mars. Styrelsen är, när inte årsmöte är samlat, föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Hör gärna av dig om du har tankar eller funderingar som berör vår förening!

På bilden från vänster:
Benjamin Meilink, Isabell Hollingworth, Conny Sandh, Maria Backström, Carolina Lindgren, Hanna Karlsson, Lina Andersson och Karolina Bransell.

Benjamin Meilink

Ordförande

Conny Sandh

Ledamot

Carolina Lindgren 

Vice Ordförande/Eventcoach

Karolina Bransell

Ledamot

Hanna Karlsson

Sekreterare

Lina Andersson

Suppleant

Maria Backström

Kassör

Isabell Hollingworth

Suppleant

Kursledargruppen

Lindustrys huvudfokus är att bedriva olika typer av danskurser:
Pardansen Lindy hop hålls för tre olika nivåer; grund, utveckling och fördjupning, för att de ska passa så många som möjligt av alla danssugna i regionen. 
Utöver detta erbjuder vi periodvis också kurser i solodans exempelvis solojazz och soloblues.  

Delar av vår fantastiska kursledargrupp!
Från vänster: Conny Sandh, Louise Åsenheim, Anna Gustafsson, Elisabeth Persson, Agnes Söderlund, Carina Daubner, Johnny Gillner och Benny Ohlsson.

Eventgrupp upplöst – vill du arrangera dans?

Socialdanser och andra sociala aktiviteter har tidigare arrangerats av en eventgrupp inom Lindustry. Denna har från och med 2023 upplösts till förmån för att öppna upp för föreningens samtliga medlemmar att arrangera dans och aktiviteter. Här finns en guide för dig som är sugen på att testa att göra ett arrangemang. Och tveka inte att höra av dig till styrelsen så hjälper vi dig vidare! 

En av alla våra fantastiska eventgrupper genom åren. 

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller idéer!

Medlemskap

Bli medlem i vår fantastiska förening och lär känna fler swingdansande själar!

Vill du lämna föreningen så kan du använda knappen nedan för att öppna ditt e-postprogram. Har du inget e-postprogram så går det även bra att skicka ett mail till info@lindustry.se

Personuppgifter

I Lindustry hanterar vi personuppgifter och följer dataskyddsförordningens regler för detta.  Vi använder personuppgifter för föreningsadministration, vid kurser och utbildningar, vid event och workshops, i reklam på sociala medier och på hemsida, och vid mailkontakter.  Vi har ett arbetssätt som gör att våra uppgifter är korrekta, uppdaterade, relevanta, och aktuella. Och vi har rutiner för att dina rättigheter tas om hand. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Hitta rätt!

Vi har samarbete med Norrköpings kommun vilket innebär att vi får använda deras fina lokaler på Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping.