Föreningen

Lindustry – swingdansföreningen i Norrköping är en ideell dansförening med säte i Norrköping.  Föreningens huvudsakliga syfte är att främja dans, främst inriktat på swingdans och andra närbesläktade danser. Vi arbetar även för en öppen, social och kreativ dansmiljö samt för att främja den musik och kultur som förknippas med swingeran.

Lindustry bildades i mars 2014…

…när ett fåtal aktiva Lindy Hop dansare i Norrköping hade saknat en förening och dansscen på hemmaplan länge nog. Tack vare ett antal eldsjälar inom dansen kunde den första grundkursen i Lindy Hop hållas under hösten 2013. Kurserna blev snabbt populära och antalet lokala swingdansare ökade i snabbt tempo.

Föreningens fokus låg på att anordna socialdanser i Norrköping och etablera Lindy Hop som en del av stadens dansscen. Mycket arbete lades även ner på att bygga upp en stabil och initiativrik förening från grunden.  Antalet medlemmar har ökat kraftigt sedan starten, från ca 7 medlemmar till över 200 medlemmar idag!

Kursledargruppen

Lindustrys huvudfokus är att bedriva olika typer av danskurser:
Pardansen Lindy hop hålls för tre olika nivåer; grund, utveckling och fördjupning, för att de ska passa så många som möjligt av alla danssugna i regionen. 
Utöver detta erbjuder vi också kurser i solodans exempelvis solojazz och soloblues.  

Delar av vår fantastiska kursledargrupp!  

Eventgrupp

För att hålla dansen levande utöver kursverksamheten finns en eventgrupp som ansvarar för socialdanser och andra sociala aktiviteter i föreningens regi. Gruppen samordnar eventen och är beroende av övriga medlemmars engagemang. Vill du vara med i eventgruppen eller bara volontära enstaka kvällar, tveka inte att höra av dig!

Från vänster Oscar Lindgren, Carolina Lindgren, Jenny Hultgren, Magdalena Lindgren, Heiner Körnich och Michael Björkman.

Styrelse

Lindustrys styrelse är förtroendevald. Val av styrelse sker årligen vid föreningens årsmöte som brukar hållas i början på mars. Styrelsen är, när inte årsmöte är samlat, föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Hör gärna av dig om du har tankar eller funderingar som berör vår förening! 

Anna Gustafsson

Ordförande

Conny Sandh

Ledamot

Catalina Rosales

Suppleant

Carina Daubner

Vice Ordförande

Elisabeth Persson

Ledamot

Michael Björkman

Suppleant

Louise Åsenheim

Sekreterare

Ali Kiyani

Ledamot

Maria Backström

Kassör

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller idéer!

Medlemskap

Bli medlem i vår fantastiska förening och lär känna fler swingdansande själar!

Vill du lämna föreningen så kan du använda knappen nedan för att öppna ditt e-postprogram. Har du inget e-postprogram så går det även bra att skicka ett mail till info@lindustry.se

Personuppgifter

I Lindustry hanterar vi personuppgifter och följer dataskyddsförordningens regler för detta.  Vi använder personuppgifter för föreningsadministration, vid kurser och utbildningar, vid event och workshops, i reklam på sociala medier och på hemsida, och vid mailkontakter.  Vi har ett arbetssätt som gör att våra uppgifter är korrekta, uppdaterade, relevanta, och aktuella. Och vi har rutiner för att dina rättigheter tas om hand. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Hitta rätt!

Vi har samarbete med Hemgården vilket innebär att vi får använda deras fina lokaler på Saltängsgatan 7 i Norrköping.