Musiken

Lindy Hop och flera närbesläktade danser dansas till swingmusik, vilket är en typ av jazz som utvecklades på 1920-40-talet. Swingmusik har en drivande, jämn och rytmisk puls som gör den mycket dansvänlig. I dagligt tal kallas swingmusik ibland för gladjazz.

Vad är swingmusik?

Swingmusiken hade sin storhetstid ca 1935-1945 när den var den dominerande populärmusiken i USA. Orkestrarna är oftast storband av olika storlek som spelar arrangemang där de olika blåssektionerna ställs mot varandra, med visst utrymme åt solister.

Storband från swingeran:

 • Fletcher Hendersons orkester
 • Chick Webbs orkester
 • Duke Ellingtons orkester
 • Benny Goodmans orkester
 • Count Basies orkester
 • Tommy Dorseys orkester
 • Artie Shaws orkester
 • Glenn Millers orkester
Det finns även ett flertal moderna artister och band som spelar bra dansbar swingmusik. Många gör nya versioner av äldre låtar, medan andra även producerar ny musik. Exempel på moderna swingband är:
 • Gentlemen and Gangsters
 • Gordon Webster Band
 • Stockholm Swing All Stars
 • Carling Big Band

Spotify_logo

Känn swinget!

I denna lista finns exempel på bra dansvänlig swingmusik. Långsamma låtar i början av listan och snabbare mot slutet.

Musikteori

I samband med swingdans brukar man ofta prata om 8:or i musiken. Det som menas med en 8:a är 8 st taktslag. En 8:a kan liknas vid en talad mening. Den har en hörbar början och ett hörbart slut.

Lyssnar man på en låt i helhet är den uppbyggd av något större enheter – fraser. En fras består av ett antal 8:or som hör ihop. Frasen kan liknas vid ett stycke i en text. Stycket är uppbyggt av olika meningar (8:or) som bildar en enhet tillsammans. Vanligtvis består en fras inom swingmusiken av 4 st 8:or eller 6 st 8:or (32 st eller 48 st taktslag) beroende på vilken struktur låten har. Varje låt är oftast uppbyggd av ett antal olika fraser, där vissa liknar varandra mycket medan andra skiljer sig mer åt.

Alla fraser har en hörbar början och ett hörbart slut som är tydligare än varje enskild 8:as början och slut. Första taktslaget i varje fras brukar kallas “The Big 1”. Ofta förekommer någon form av betoning eller “break” i den sista 8:an i varje fras, vilket förtydligar frasens slut.

Swingmusiken kan vara uppbyggd på olika sätt, men det finns två strukturer som är väldigt vanligt förekommande. Nedan beskrivs de mest typiska beståndsdelarna i dessa två strukturer.

Swing chorus

 • Varje fras består av 4 st 8:or.
 • Strukturen hos fraserna är A A B A, d.v.s. att fras 1,2 och 4 har liknande melodi medan fras 2 är ett s.k. stick som skiljer sig i innehåll. Ofta kombineras denna struktur med ett antal instrumentala fraser någonstans i mitten av låten. (Om strukturen hos fraserna istället är mixat A och B på annat sätt kallas det Rock Chorus.)
 • Exempel på typisk struktur för swing chorus:
  Intro
  Fras A, Fras A, Fras B, Fras A
  x antal instrumentala fraser
  Fras A, Fras A, Fras B, Fras A
  Avslut

Blues chorus

 • Varje fras består av 6 st 8:or.
 • Vanligt med varannan 8:a vokal (sång) och varannan 8:a instrumental.
 • Vanligt med en betoning på 5:e 8:an i varje fras, t.ex. med tonhöjning eller ett annorlunda inslag – “The turn around”.
 • Ibland finns ett “superbreak” på första och andra 8:an i frasen.
 • Låtarna kan ha olika karaktär, t.ex. swingbeat, boogiebeat eller bluesbeat.

Låtexempel

It don't mean a ting

med New York Jazz Lounge | 4 st 8:or per fras, struktur AABA

Tip light

med Slim Gaillard | 4 st 8:or per fras, struktur AABA

Låtexempel

Pencil thin papa

med Dana Gillespie | 6 st 8:or per fras, varannan vokal/intrum., "the turn around", "superbreaks", boogiebeat

I've got a mind to ramble

med Alberta Hunter | 6 st 8:or per fras, varannan vokal/intrum., "the turn around", bluesbeat

Summit ridge drive

med Artie Shaw & His Gramercy Five | 6 st 8:or per fras, "the turn around", swingbeat

Vadå regler?

Som med mycket annat finns många undantag från “reglerna”. För att göra musiken mer intressant och varierad bryts ibland strukturens mönster av i någon del av låten. I vissa fall mixas även swing och blues chorus i en och samma låt:

Spotify_logo

I denna lista finns de låtar som ges som exempel ovan.

Hitta rätt!

Vi har samarbete med Norrköpings kommun vilket innebär att vi får använda deras fina lokaler på Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping.