Föreningens kursverksamhet och övriga sociala aktiviteter är sedan starten på pandemin vilande med bakgrund av rådande restriktioner. Vi vill givetvis komma igång med kurser och dansevent så snart möjlighet finns och håller er uppdaterade via våra olika kanaler; mail, Facebook och Instagram.