Tid: Under perioden 17/4 till 24/4

Plats: Hemifrån

Föreningen är sedan starten på pandemin vilande då kursverksamhet och socialdanser inte har kunnat genomföras på ett sätt som har känts rätt enligt de rekommendationer som har funnits och fortfarande finns. Vi i Lindustrys styrelse har valt att genomföra årets årsmöte på ett digitalt sätt som är enkelt och kräver så lite som möjligt av dig som deltagare. 

“Mötet” sker genom detta digitala utskick som du har möjlighet att läsa och ta ställning till under perioden 17/4-24/4 enligt följande steg: 

Steg 1. Du har till och med den 24/4 på dig att delta i mötets omröstning avseende de olika förslagen i dagordningen. Rösta gör du genom att gå in på denna länk och besvara frågorna: https://forms.gle/cM7bAMGR3UimHrpL6

OBS: För att få rösta via årsstämmans utskick krävs att du är medlem för 2021. För att bli det går du enklast in på https://www.lindustry.se/medlemskap/ och följer instruktionerna där. Medlemskapet kostar 100kr. Kom ihåg att göra detta före den 24/4 så att det hinner registreras. Röster som inkommit från icke-medlemmar kommer ej att godkännas. 

Steg 2. Om deltagare i mötet ej godkänt samtliga punkter i dagordningen kommer ett mail med förslag på justeringar att skickas ut efter den 24/4. 

Steg 3.  Protokoll skickas ut via mail inom två veckor efter 24/4. Denna tid kan komma att ändras om justeringar blir nödvändiga. 

Innehåll: 

Dagordning årsmöte 2021
Sammanfattning förslag och ändringar
Valberedningens förslag 
Presentationstexter om varje person som föreslås till ny styrelse
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och balansrapport 2020
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021

Dokumenten hittar du här:https://dans.se/load/wZvagb3fsDYwjI2IvPH4OzH5

Bilaga stadgeändring hittar du här: https://static.cogwork.se/files/ku6pChq5T9VhFQksf6jSPGfh.pdf

Varma hälsningar från Lindustrys styrelse