Om anmälan

Kurserna blir roligast och mest lärorika om dansnivån på deltagarna är jämn. Vi har andra kursnivåer än andra arrangörer.
Läs därför nivåbeskrivningarna noga! Är du osäker på vilken nivå du ska välja? Hör gärna av dig till oss så kan vi hjälpa dig.

Anmälningsprocedur och betalning:

När du anmäler dig till våra kurser får du automatiskt en anmälningsbekräftelse direkt. Du blir antagen om/när det finns plats på kursen. När du blivit antagen får du ett antagningsbesked med betalningsinformation. När du betalt får du automatiskt ett kvitto.

Anmälan med eller utan partner:

Du kan vanligen anmäla dig till alla pardanskurser både med eller utan partner. Om någon kurs kräver paranmälan står det tydligt i kursbeskrivningen. Anmäler du dig utan partner blir du antagen när någon anmäler sig med andra rollen (så att det blir jämna par inom kursen). Är antalet förare och följare ojämnt, blir du placerad i kö med köplats efter den tid och datum du anmält dig. Anmäler du dig i par blir du antagen direkt om det finns platser kvar i kursen. 

Till våra solodanskurser är det singelanmälan som gäller. 

Överlåta kursplats:

Du kan överlåta din kursplats till någon annan innan kursstart OM personen har rätt dansnivå. Vid pardanskurs krävs dessutom att personen vill anmäla sig till samma dansroll som du är antagen till. För att överlåta din kursplats till en annan person, kontakta oss på mejladress kurser@lindustry.se så ger vi dig och din ersättare vidare instruktioner.

Avanmälan:

Att godkänna och fullfölja anmälan är bindande. Att den är bindande innebär att du blir betalningsskyldig (du ska betala den avi som skickas till dig vid antagning) och förbinder dig att delta i kursen i den dansroll du angett vid anmälan (vid pardans).

Endast mot uppvisande av läkarintyg kan du avboka dig samt få pengarna tillbaka. Detta ska göras senast dagen innan kursstart. Kontakta oss via kurser@lindustry.se.

Eftersom vi strävar efter ett jämnt antal förare/följare i varje pardanskurs och antagning sker per automatik ber vi dig att anmäla dig först när du bestämt dig för att gå kursen. Avhopp från kursen innebär att det blir en snedfördelning av förare/följare, vilket ofta är mycket svårt att rätta till i efterhand. Vänligen respektera detta.

Så länge du står på kö kan du fortfarande avanmäla dig från kursen. Vid avanmälan när du står i kö, kontakta kurser@lindustry.se och ange ditt ärende. Observera att antagning sker per automatik och kan ske mycket nära inpå kursstart. Står du fortfarande i kö och sedan blir antagen är du därmed betalnings- och deltagarskyldig.

Hitta rätt!

Vi har samarbete med Norrköpings kommun vilket innebär att vi får använda deras fina lokaler på Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping.