Spridningen av viruset COVID-19 i Sverige har resulterat i att Lindustry har valt att ställa in all dansrelaterad verksamhet under våren 2020. Vår dans innebär kroppskontakt och därmed tyvärr ökad risk att sprida viruset vidare. Vi tycker det är viktigt att bidra till en minskad smittspridning med hänsyn till riskgrupper och vårdens belastning.

Vår förhoppning är att verksamheten ska kunna tas upp igen i höst i någon form. Se mer info under fliken “Kurser”. Vi kommer att informera er löpande via våra sociala kanaler; hemsidan, Facebook, Instagram och mail.

Ta hand om varandra och tvätta händerna!

Varma hälsningar från Lindustrys styrelse