Spridningen av viruset COVID-19 i Sverige har accelererat de senaste dagarna och vi har följt rapporteringen noga. Vår dans innebär kroppskontakt och därmed tyvärr ökad risk att sprida viruset vidare. Vi tycker det är viktigt att bidra till en minskad smittspridning med hänsyn till riskgrupper och vårdens belastning.


Efter att ha följt hur andra dansföreningar har agerat, rekommendationer från danssportförbundet och Folkhälsomyndighetens rapporter, har vi i Lindustrys styrelse beslutat följande:


All Lindustrys kursverksamhet är inställd tills vidare. Eventuellt klartecken för fortsatt verksamhet kommer baseras på rekommendationer från förbund och myndigheter. Vi återkommer med information om nya kurstillfällen och/eller kompensation/återbetalning så snart vi kan.
Casual Swing är inställt på samma premisser som ovan.
Vår föreningsdag den 21 mars samt socialdansen ”Vårdagjämningsswing” samma dag är inställda.


Lokalerna på Studiefrämjandet kommer att finnas tillgängliga vid de vanliga kurstiderna om man vill träna på egen hand eller med partner. Detta måste dock anmälas senast dagen före i respektive kursgrupp på Facebook, så att vi kan säkerställa att en ansvarig cirkelledare kan finnas på plats. Vi ber er att ha respekt för varandra och endast komma på träningstillfällen om ni är fullt friska.


Beslutet gäller från och med idag, fredagen den 13/3.
Vi tycker givetvis att det känns mycket tråkigt att behöva ta detta beslut men hoppas att ni har förståelse. Vår förhoppning är att verksamheten ska kunna tas upp igen i vår, men i dagsläget vet vi för lite för att kunna uttala oss mer om när detta blir. Vi kommer att informera er löpande via våra sociala kanaler; hemsidan, Facebook, Instagram och mail.
Ta hand om varandra och tvätta händerna!


Varma hälsningar från Lindustrys styrelse